Hur fungerar ett modert solarium?

Hur fungerar ett modert solarium?
3 januari, 2014 opensun

Moderna solarier ger ett ljus, som i stor utsträckning påminner om solljuset. Man använder sig av två olika ljuskällor: solarierör och HPA-lampor. Den ström som passerar mellan solarierören ger ett mycket kortvarigt och osynligt UV-C jus i solarierörets gasblandning. UV-C ljuset stoppas av solarierörets glas. Inuti solarieröret finns det ett pulver som omvandlar UV-C ljuset till ett synligt ljus och UV ljus. Den strörsta delen av energi finns i det område som ger UV-A ljus. Bara en liten del, ca. 0,7 – 1%, är UV-B ljus. Det handlar om att påverka balansen mellan UV-A och UV-B genom att välja olika ljuspulverblandningar. På Open Sun använder vi oss bara av Ergolines originalrör. Förhållandet mellan UV-A och UV-B är mycket bra i Ergolines originalrör. Detta för att du skall få en fin färg utan att bli röd. HPA-lamporna fungerar ungefär på samma sätt. De är mycket mindre än solarierören, men har större effekt – de ligger oftast runt 500 Watt. HPA-lamporna har inget ljuspulver utan de  lyser igenom ett filterglas som filtrerar bort de kortvågiga strålarna ex.UV-C.