Hur länge är det lagom att sola solarium?

Hur länge är det lagom att sola solarium?
3 januari, 2014 opensun

Precis som när du solar i solen är det sunt förnuft som gäller vid solning i solarium. Känn dig fram och följ de rekommenderade soltiderna för respektive solarium. Då alla eftersträvar olika resultat och då alla har olika förutsättningar betalar man per minut på Open Sun solarium. Detta för att alla skall kunna följa sin ideala soltid. I entren på Open Sun solarium finns ett tydligt hudtypschema där man enkelt kan fastställa sin ideala soltid. Vi har endast rör som uppfyller de strålskyddskrav som meddelats i svensk standard SS EN 60 335-2-27, Utgåva 4, 1997. Vad det innebär för dig är att du alltid kan vara säker på att du solar i ett solarium som är 100% säkert och alltid har godkända rör. På Ergolines originalrör är andelen UV-A hög samtidigt som andelen UV-B är låg. Om du följer de rekommenderade soltiderna innebär detta att du får en fin färg utan att bli röd.